Lékařský tým

Revmatologie Olomouc je zdravotnické zařízení poskytující diagnostiku a léčbu v oblasti revmatologie se specializací na léčbu těžkých forem revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a Bechtěrevovy nemoci (ankylozující spondylitidy) pomocí aplikace tzv. biologické léčby.

MUDr. Jitka Průšová

MUDr. Jitka Průšová, má atestaci v oboru revmatologie. Absolvovala odborné stáže na zahraničních klinikách v Rakousku a v Německu, dále v Revmatologickém ústavu v Praze a ve FN Olomouc, kde byl jejím školitelem prof. MUDr. Pavel Horák. Především u něj načerpala zkušenosti s těžkými revmatickými chorobami a získala praxi v aplikaci biologické terapie. Po 8 letech působení v oblasti interní medicíny a současně tříleté revmatologické ambulantní činnosti se od roku 2021 věnuje léčbě závažných revmatických onemocnění v centru biologické léčby v Bruntále.

Pravidelně se účastní revmatologických seminářů a kongresů v tuzemsku i v zahraničí. Díky tomu používá při své práci nejnovější odborné poznatky vědy a výzkumu v oboru revmatologie.

Sestry

Součástí týmu je také zdravotní sestra Pavlína Doláková, která sedm let pracovala mimo jiné v Masarykově onkologickém ústavu v Brně v ambulantním provozu. Je absolventkou oboru Praktická sestra na Střední odborné škole zdravotnické a sociální v Kyjově a nyní si doplňuje také vysokoškolské vzdělání – obor Všeobecná sestra.

Zařízení poskytuje zdravotní péči
pro pacienty těchto zdravotních pojišťoven
Kód 111Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Kód 201Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Kód 205Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Kód 211Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Kód 207Oborová zdravotní pojišťovna
Kód 213Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
© 2023 Revmatologie Olomouc